Vrijmetselarij in Gouda

Verschillende vormen van vrijmetselarij

De Vrijmetselarij wordt wereldwijd beoefend in verschillende vormen. In Nederland bestaan loges waarin alleen mannen samenkomen, alleen vrouwen en in gemengde samenstelling.
 
is een mannenloge en de oudste nog bestaande vereniging van Gouda.

De loge is opgericht in 1801 en heeft haar eigen gebouw aan de Nicolaas Beetsstraat 2 in de wijk Korte Akkeren. De loge valt onder het gezag van de Orde van Vrijmetselaren in Nederland.

De Goudse Loge telt ruim 40 leden, woonachtig in Gouda, maar ook in de regio daaromheen.


Ook in het Logegebouw in Gouda zit de Loge De Waterspiegel, Vrijmetselarij voor vrouwen.


Zij komen elke twee weken samen. 
Eén maal op de zaterdag, de ander maal op maandagavond.

Bekijk de website op www.vmvnl.nl 

of neem contact op via: 
secretariaat@VmVnl.nlNederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij

De gemengde loge in Gouda is loge Pythagoras en is dus toegankelijk voor vrouwen en mannen. Pythagoras is gevestigd in het zelfde gebouw als loge De Waare Broedertrouw aan de Nicolaas Beetsstraat.

De huidige tijd is er een van polarisering. Zowel in de politiek als in de media worden verschillen uitvergroot om de aandacht te trekken, vaak met eigen voordeel als doel.

Vrijmetselaren streven ernaar het omgekeerde te doen. De overeenkomsten tussen mensen en groepen mensen zijn vaak veel groter dan op het eerste gezicht lijkt. Naar die overeenkomsten wil de vrijmetselaar zoeken.


Comparitie en ceremonieel samenzijn

Comparitie

Een Comparitie is een bijeenkomst waarin een lezing of een voordracht wordt gehouden. Hierbij kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen, soms worden typische vrijmetselarij onderwerpen behandeld, soms levert een Logelid een meer filosofische of persoonlijke bijdrage.

Tijdens een Comparitie wordt er volgens een speciale methode gewerkt. Nadat de inleider zijn voordracht heeft gehouden, wordt in een aantal rondes door de aanwezige vrijmetselaars gereageerd. Dit compareren houdt in dat zij allen volgens een beurtrol iets kunnen toevoegen dan wel iets kunnen vragen naar aanleiding van de voordracht. Hierbij wordt er op toegezien dat er geen discussie in de ware zins des woords ontstaat, noch dat er een waardeoordeel wordt geveld.

Per werkjaar wordt een thema voorgesteld dat als inspiratiebron en 'kapstok' kan dienen om de voordracht aan op te hangen.

Momenteel is het thema van De Waare Broedertrouw 'teleurstelling'. Een thema waarbij vele invalshoeken gevonden kunnen worden en de leden helpt hun persoonlijke positie te bepalen ten aanzien van dit thema.

Ceremonieel samenzijn

Een Open Loge is een ceremoniële bijeenkomst in de Werkplaats van de Loge. Deze fraai gedecoreerde en ingerichte ruimte in het Logegebouw wordt ook wel Tempelruimte genoemd. Tijdens Open Loges worden de vrijmetselaarsfeestdagen gevierd, worden nieuwe leden aangenomen en worden alle andere ceremoniele bijeenkomsten gehouden.

Een aanname van een nieuw lid is een belangrijke gebeurtenis in de Loge. Een inwijding is een zeer plechtige bijeenkomst die op de aanwezigen vaak grote indruk maakt. Immers: alle Vrijmetselaars (waar ook ter wereld) ondergaan dezelfde ceremoniele inwijding en juist die zeer indringende ervaring zorgt voor een buitengewoon hechte en bijzondere band. Het is niet verwonderlijk dat Vrijmetselaars juist op zulke feestelijke avonden elkaars Loges bezoeken.

Na afloop van een Open Loge volgt steevast een zogenoemde Tafelloge of Broedermaaltijd. Een feestelijke dis, waarbij ook weer oude gebruiken en gewoontes een grote rol spelen.