Vrijmetselarij voor vrouwen in Gouda - www.vmvnl.nl

Geplaatst 18 dec. 2015 03:11 door Jeroen Ketelaars   [ 27 sep. 2018 08:29 bijgewerkt ]


Licht! 
Op 11 december was het voor de 60ste keer ‘kaarsjesavond’ ofwel ‘Gouda bij kaarslicht’, een sfeervolle gebeurtenis in de hele Goudse binnenstad. Een prachtige vooravond voor een maçonnieke gebeurtenis.

Op 12 december 2015 zijn ‘de lichten ontstoken’ van Loge De Waterspiegel: de eerste vrouwelijke Vrijmetselaarsloge is officieel geïnstalleerd. Natuurlijk heeft dat in rituele vorm plaats gevonden. Vanuit het donker werd een enkele kaars de werkplaats binnengebracht, de attributen kregen hun plaats, het licht groeide en uiteindelijk was de loge compleet en daarmee geopend.


Na de ernst van het ritueel volgde de luim van een heerlijke gezamenlijke dis met toespraken en geschenken.
Het logegebouw was tot de laatste plaats gevuld. Vrijmetselaren kwamen niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, Zwitserland en België, Broeders en Zusters van veel verschillende loges en ordes. Ook waren er zusters bij die in Den Bosch een loge willen gaan stichten.
Het feit dat zovelen getuige wilden zijn van de consecratie van Loge de Waterspiegel betekent veel voor ons en gaf op bijzondere wijze invulling aan het begrip Broederschap.

Het was een onvergetelijke dag voor de leden van de nieuwe loge. Zelfs van buiten de Vrijmetselarij kregen we gelukwensen toegestuurd. Met deze start als stimulans zullen we met vreugde ons werk voortzetten en uitbreiden.

Toespraak van de eerste voorzitter van Loge de Waterspiegel

Vrijmetselarij voor Vrouwen Nederland heeft haar eerste loge opgericht. Nu zijn er, ook in Nederland, verschillende mogelijkheden om Vrijmetselarij te beoefenen, in loges voor mannen én voor mannen en vrouwen samen én voor vrouwen. Dit was in de ons omringende landen al langer het geval. Het was nu ook voor Nederland tijd. De hoogste tijd.

Onze Redenaar eindigde met de woorden dat wij nu als vrouw de Koninklijke Kunst beoefenen. Dat is niet voor niets zo gezegd. U hebt vandaag kunnen zien dat wij ons richten op de rituele traditie van het Grootoosten der Nederlanden, hier in Nederland, in West-Europa, de traditie die zich gedurende een eeuw of drie, aldoor bewegend, heeft voortgezet. En toch hebt u ook ervaren dat wij dit op onze eigen manier doen.

Vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. Daarmee is niet gezegd dat er twee soorten mensen zijn. Er zijn oneindig veel soorten mensen, genetisch, cultureel en psychologisch gezien. Dat maakt de wereld boeiend. Maar gemiddeld gezien is de vrouwelijke wijze van communiceren, de wijze van benaderen van levensvragen, de wijze van zoeken naar waarheid en waarachtigheid anders dan die van mannen. Daardoor kunnen mannen en vrouwen elkaar versterken. Wij, zusters van de Waterspiegel, hadden lid kunnen worden van gemengde loges. Die bestaan in ons land al meer dan honderd jaar.

Maar wij hebben de keus gemaakt om als vrouwen samen op reis te gaan, met als streven een beter mens te worden. Uiteindelijk is het doel hetzelfde. Maar de weg die we gaan, is onze eigen weg. Anderen vóór ons, hebben deze keuze al eerder gemaakt. Overal in Europa zijn na de Tweede Wereldoorlog vrouwenordes ontstaan. Enkelen van ons zijn lid van buitenlandse vrouwenordes. Wij hadden ervoor kunnen kiezen om vanuit een van die ordes een loge in Nederland te stichten.

Maar Loge de Waterspiegel is een zogenaamde Loge sauvage, niet aangesloten bij een obediëntie. We hopen dat we op den duur kunnen uitgroeien tot een eigen orde en Grootloge. Wij zijn zelfstandige Nederlandse vrouwen, die het aandurven om niet de platgetreden paden te belopen, maar zelf nieuwe paden te maken. Een belangrijk streven van ons is erop gericht om niet alleen in de komende jaren, maar ook in de verdere toekomst, te blijven nadenken en met elkaar te spreken over de inhoud van de ritualen, de achtergronden en de historie, en tegelijkertijd stevig in het heden te staan. Alleen dan kan de Vrijmetselarij blijven boeien en inspireren. Alleen dan kunnen wijsheid, kracht en schoonheid ook hun toepassing vinden in de wereld, die meer dan ooit licht nodig heeft.

Het is waarschijnlijk toeval, dat juist hier, in de mooie 13e eeuwse stad Gouda, een stad, gebouwd tussen - en hier en daar zelfs óver - het water, de eerste vrouwenloge ontstaat, met de naam De Waterspiegel. In ons logo prijkt een ster die zich spiegelt in het water, overkoepeld door een passer die een rechte hoek maakt. In het wapen van Gouda staan zes sterren. Of het toeval is of niet, wij streven, net als in de wapenspreuk van de stad Gouda, ‘ad astra’, naar de sterren. In het wapen van Gouda is het schild met de sterren omgeven door doornen en in de wapenspreuk komen die ook voor. Per aspera ad astra: door de doornen naar de sterren.

Wat onze loge betreft stel ik mij voor dat de doornen behoren bij rozen, net zoals de Vrijmetselaarsvloer bestaat uit zwarte en witte vlakken. Er zijn geen rozen zonder doornen, is het spreekwoord. En misschien … zijn het wel rozen van de rozenhaag, die het paleis omgaf waar Doornroosje een eeuw lang in diepe slaap was gedompeld, totdat de prins haar wakker kuste. De weg naar de sterren is niet gemakkelijk gevonden, maar het sterrenlicht schijnt in de duisternis en is ons een gids.

De naam van vrouwen loge de waterspiegel:

Wie in stilstaand water kijkt, ziet zichzelf, maar met als achtergrond de hemel en door het water heen: de aarde, de grond der dingen. De waterspiegel geeft ons de mogelijkheid om alles in dat grote verband te aanschouwen.

De waterspiegel verbindt drie werelden:
- de bovenwereld, de hemel met de lichten, het geestelijke
- de onderwereld, het onbewuste, het water, waaruit alles geboren wordt
- de grens tussen beiden, waar alles ineen vloeit en waarin wij stervelingen ons bestaan vinden.

Alleen als het helemaal stil is, kan het voor ons een spiegel zijn. Zo kunnen wij alleen waarachtig zien in de stilte van ons diepste innerlijk.
Maar valt er iets in het water, of is er wind, dan rimpelt de waterspiegel.

In ons leven en in de wereld kan het soms stormen. Het water, dat ons eerst een klare blik schonk in het grote geheel en onze plaats daarin, maakt het ons moeilijk dat weer te zien. We zien niet wat we eerst zagen, al weten we dat het er is, omdat we het een moment aanschouwd hebben. Tegelijkertijd is het ook nodig dat het water in beweging wordt gebracht: zo kan het licht dat het weerspiegelt worden verspreid!

Water is flexibel en voegt zich, zonder zichzelf te verloochenen.
Water kan geven maar ook nemen, verwoesten.
Water is leven gevend.
Water is een typisch vrouwelijk element.

Het logo van vrouwen loge de waterspeigel

In ons logo is de waterspiegel verbeeld als de scheiding maar ook als verbinding tussen hemel en aarde, tussen licht en donker. De ster is geplaatst tussen de benen van de hemelse passer en beide staan gespiegeld in het donkere onderste gedeelte, het water. Het licht van de ster lijkt door de spiegeling eerder toe- dan af te nemen.De passerbenen maken een rechte hoek met elkaar. Dit suggereert daarmee tegelijk de winkelhaak. Het is die rechte hoek die aangeeft hoe de Vrijmetselaar zich dient te verhouden tot de medemens en tot dat wat hem te boven gaat.


Loge de Waterspiegel zal ook in 2016 elke maand (behalve de zomermaanden) twee keer bij elkaar komen, als regel is dat op de tweede zaterdag overdag en de vierde maandagavond.

In april zal er weer een bijeenkomst met belangstellende vrouwen gehouden worden; hiervan zal ruim op tijd melding worden gemaakt.

Contactgegevens:
secretariaat@VmVnl.nl