Oudste nog bestaande vereniging van Gouda 210 jaar jong!

Geplaatst 21 nov. 2011 10:13 door Jeroen Ketelaars   [ 21 nov. 2011 13:19 bijgewerkt ]

‘Op 20 november 1801 kwamen zeven broeders bijeen, allen woonachtig te Gouda, ten huize vanThomas Adams, Oosthaven 70/71. Vier van hen waren lid van de Rotterdamse loge ‘De Eendragt’ namelijk Jacobus Anthonie van Alphen (advocaat), Johannis Lodewijk Hess (kasier van de bank van lening en organist van de St Jan), Philippus Wouters (commisionair en koopman) en eerdergenoemde Thomas Philippus Adams (wijnhandelaar en commisionair). Twee anderen waren lid van de Rotterdamse loge Frédéric Royal: Jacobus Valk (handelaar in scheepsartikelen) en Jacobus Vollebregt (kruidenier, die en pakhuis had aan de Lange Tiendeweg) en tenslotte was aanwezig Jacob Polijn (secretaris van de municipaliteit).Hun leeftijd varieerden tussen de 27 en 54 jaar. Op hun verzoek in Gouda een loge te mogen stichten onder de naam ‘De Waare Broedertrouw’, met de kleuren rood, zwart en zilveren sterren, werd goedgunstig beschikt. Op 31 december 1801verleende de Grootmeester Isaac van Teylingen een constitutiebrief. Mede vanwege alle voorbereidingen vond de installatie van loge pas op 24 april 1802 plaats en wel in de Sint Jorisdoelen aan de Lange Tiendeweg.’

 

Het vorenstaande is een citaat uit de lezing die Broeder Bert Kruyne op 29 oktober 2001 hield voor de historische vereniging ‘Die Goude’ in de Agnietenkapel te Gouda.
Het pand waarin dat gebeurde, is zichtbaar achter het 30 km bord op onderstaande foto (bron: Google Earth)

 

Loge ‘de Waare Broedertrouw’ no. 32, O\Gouda

LOGE VAN VRIJMETSELAREN ONDER HET GROOTOOSTEN DER NEDERLANDEN

opgericht 20 november 1801 – geconstitueerd 24 april 1802

 

 
 
 
 
 
Wat gebeurde er in politiek opzicht in 1801?

(bron: http://home.planet.nl/~awaan/Bataafse_Historie/bataafse_historie.html)

 

Op 19 september beleefde Nederland weer een staatsgreep zonder bloed vergieten uitgevoerd door de Franse bevelhebber Augereau, Gerrit Jan Pijman, Anthony Frederik Robbert Evert van Haersolte en Augustinus Gerherd Besier. Er wordt een nieuwe staatsregeling afgekondigd.; een schermutseling in de vergaderzaal van het Uitvoerend Bewind was voldoende voor de nieuwe regering om de macht over te nemen. Aanleiding voor deze coup was een nieuwe grondwet, die door de 5 man tellend Uitvoerende Bewind was opgesteld. De Staten-Generaal wezen de grondwetsvoorstellen van de hand, waarna Ermerins, de voorzitter, en een ander hun grondwet introkken. De andere 3 waren voorstanders van de nieuwe grondwet en werden daarin gesteund door het Haagse Garnizoen. Een volksstemming bracht uitkomst, doordat de thuisblijvers tot voorstemmers werden gerekend werd het grondwetsvoorstel doorgedrukt.

 

Oude provinciegrenzen worden hersteld in 1801

De belangrijkste onderdelen van de grondwet (staatsregeling) waren:

o Invoering censuskiesrecht

o Het wetgevende lichaam heeft alleen stemrecht over wetsontwerpen

o Oude provinciegrenzen worden hersteld

o Staatsbewind bestaat uit 12 leden

 

Een van die thuisblijvers was Gijsbert Karel van Hogendorp, hij bleef ijveren voor het herstel van de Oranje dynastie en ontwierp zijn eigen grondwet. Hierin zouden Vorst en Regenten en het Volk verbonden worden... Het mocht niet baten. De Bataafse republiek werd onder het nieuwe bewind omgedoopt in het Bataafse Gemenebest: en de nieuwe regering kreeg de titel 'Het Staatsbewind'. Dit bewind stelde zich gematigd en

tolerant op en er namen zelfs Prinsgezinde plaats in dit Staatsbewind dit met instemming van Willem V van Oranje-Nassau.

 
Kees de Ruijter
Voorzittend Meester, Loge De Waare Broedertrouw
 
 
 
Comments