Open comparitie bij de Vrijmetselarij voor vrouwen in Gouda

Geplaatst 24 mrt. 2015 00:25 door Jeroen Ketelaars   [ 24 mrt. 2015 00:26 bijgewerkt ]

VmV stelt zich ten doel om in Nederland een loge op te richten waarin vrouwen zelfstandig Vrijmetselarij kunnen beoefenen naar de stijl en gebruiken zoals die in Nederland gangbaar zijn.

Beeld
Mensen hebben vanaf hun geboorte oog voor gezichten. Baby’s reageren, al voordat ze personen herkennen, op de vorm van een gezicht, met ogen en een mond. Berichten in de media vallen op als er een gezicht bij staat. Reclame werkt met gezichten en liefst met herkenbare gezichten. Geef je organisatie een gezicht door er een boegbeeld voor te kiezen.

Voordat er woorden waren, waren er beelden
In het dagelijks leven is het prettig om eerst eens te zien met wie je te maken krijgt, voordat je besluit je ergens aan de committeren. Je wilt gezichten zien. ‘Vrijmetselaar’ roept meestal in eerste instantie het beeld op van een oudere, weldoorvoede heer. In werkelijkheid bestaan die heren zeker. Maar ook zijn er vele Vrijmetselaren die niet aan dat beeld voldoen. Onder andere zijn dat vrouwen. Op de Dag van de Ontmoeting op 7 maart 2015 in Antwerpen waren er bijna 200 Vrijmetselaren bij elkaar. Leden van alle Nederlandstalige maçonnieke organisaties in Nederland en België waren uitgenodigd. Die dag konden we zien dat er vele gezichten te geven zijn aan ‘de’ Vrijmetselaar. Zonder tevoren iets te weten van elkaars afkomst, traditie, opvatting of gedachten, konden we in gesprek komen. Het was een dag van vele gezichten. Heel goed, want een Vrijmetselaar herken je niet aan zijn of haar gezicht. Die moet je ontmoeten om te ontdekken wat het is dat hen verbindt.

Naam
Van iemand die we ontmoeten, vormen we ons een beeld. Niet altijd is het nodig dan ook iemands naam te weten. Maar willen we elkaar blijvend nader komen, dan vragen we elkaars naam. In het geval van onze werkgroep hebben we ons tot nu toe beholpen met het beeld dat u rechts boven ziet staan: VmV.

Voordat er woorden waren, waren er beelden
Inmiddels hebben wij, zusters, elkaar steeds beter leren kennen. Er begint zich langzaamaan een beeld af te tekenen van de loge die we willen zijn. We zijn vrouwen die graag de diepte in gaan, de historie en het heden willen onderzoeken, die bewuste keuzes willen maken en niet bang zijn voor een gesprek met vooral vragen, aan elkaar en aan onszelf. We stellen ons voor altijd in beweging te blijven en tegelijk alert te zijn op het bewaren van onderlinge harmonie, zonder opsmuk. De loge als stiltemoment, maar ook als opwekking en voeding, zodat we ons als Vrijmetselaar kunnen doen kennen in de wereld waarin we leven. Wij bezinnen ons op de naam die hierbij past. Binnen afzienbare tijd laten we weten wat die naam zal zijn.

Uitnodiging
Wilt u onze gezichten eens zien, weten wie wij zijn?
De leden van de werkgroep nodigen alle vrouwen die serieus belangstelling hebben voor de wijze van werken van de Vrijmetselarij, uit voor een open comparitie: een avond met gasten waarin wij, na een korte inleiding, met elkaar in gesprek komen. Deze keer is het thema: de opdracht om zelfstandig te zoeken naar Waarheid. Zie voor een korte toelichting onze nieuwsbrief van januari. Van alle aanwezigen wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het gesprek, in welke vorm en hoe bescheiden ook.

Deelname levert geen verdere verplichtingen op.

Datum: Zaterdag 18 april
Tijd: 14.00 – 16.30 uur
Nicolaas Beetsstraat 2
2802 NA Gouda.

Deelname alleen voor vrouwen, na aanmelding via info@VmVnl.nl
Comments