Recente Aankondigingen

Heb je vragen? Ga in gesprek!

Geplaatst 27 sep. 2018 08:14 door Jeroen Ketelaars   [ 27 sep. 2018 08:23 bijgewerkt ]


Als je vragen hebt over Vrijmetselarij in het algemeen of wat Vrijmetselarij voor jou persoonlijk kan betekenen, hoef je niet te wachten op een 'open avond' . 

Neem gewoon contact met ons op via het contactformulier en we bellen je voor een vrijblijvend gesprek. Gewoon even koffie drinken en antwoorden krijgen op jouw vragen.

Wie wil je spreken?
Een mannelijke of vrouwelijke vrijmetselaar?
Beide loges zijn in Gouda vertegenwoordigd!


Open monumentendag 2018 op 8 september bij de Goudse Vrijmetselarij

Geplaatst 30 aug. 2018 00:03 door Jeroen Ketelaars   [ 30 aug. 2018 00:05 bijgewerkt ]


21 september Rituele avond bij vrouwenloge De Waterspiegel

Geplaatst 23 aug. 2018 05:57 door Jeroen Ketelaars   [ 30 aug. 2018 00:01 bijgewerkt ]


Op vrijdagavond 21 september houdt Loge De Waterspiegel in het Goudse logegebouw een rituele bijeenkomst met belangstellende vrouwen. Rituelen vormen de kenmerkende manier van werken van de vrijmetselarij. 

Een ritueel is in eerste instantie om zelf te beleven. In tweede instantie bevatten de vrijmetselaarsrituelen in hun symboliek en handelingen wijsheden en herkenningspunten om over na te denken en in gesprek met elkaar te komen.

Als u wilt ervaren hoe zo’n ritueel voor u kan functioneren, meld u dan aan via info@vmvnl.nl


Adres:

Nicolaas Beetsstraat 2

2802NA GOUDA

8 september Open monumentendag èn Dag van de Vrijmetselarij

Geplaatst 23 aug. 2018 05:45 door Jeroen Ketelaars   [ 29 aug. 2018 23:55 bijgewerkt ]

Op zaterdag 8 september is het logegebouw open voor iedereen die iets (meer) wil weten over vrijmetselarij. Het thema van de dag is "Europa" dat naadloos aansluit bij de ontstaansgeschiedenis van de Vrijmetselarij, die zich drie eeuwen geleden vanuit Groot-Brittanië over Europa verspreidde.

U kunt in de loge informatie vinden in de vorm van folders en boekjes, een power point presentatie en enkele keren wordt een klein ritueel in wat we noemen ‘de werkplaats’, de rituele ruimte in het gebouw. Er zijn leden van alle drie de Goudse loges aanwezig, die u graag te woord staan. 

De toegang is vrij. 

U kunt binnenlopen tussen 10 uur en 17 uur.

 Adres:

 Nicolaas Beetsstraat 2

 2802NA  Gouda

6 januari 'Werken met symbolen' bij de Vrijmetselarij voor vrouwen

Geplaatst 15 nov. 2017 05:18 door Jeroen Ketelaars   [ 15 nov. 2017 08:20 bijgewerkt ]

Gerelateerde afbeeldingOp zaterdag 6 januari houdt de vrouwenloge De Waterspiegel te Gouda een bijeenkomst voor belangstellenden. 

Het thema van de voordracht is ‘Werken met symbolen’. 

Op interactieve wijze zullen vrouwelijke vrijmetselaren voorgaan in de betekenis en het gebruik van symbolen in ons dagelijkse en werkzame leven en binnen de vrijmetselarij in het bijzonder. Daarna is er ruim tijd voor vragen en antwoorden over vrijmetselarij in het algemeen, en vrijmetselarij voor vrouwen in het bijzonder.Plaats            :  logegebouw Nicolaas Beetsstraat 2, Gouda. 

Tijd                : 14 – 16 uur.

Aanmelden    : wordt op prijs gesteld op  info@vmvnl.nl

15 Oktober 2017 Open dag: "Waarom ben ik Vrijmetselaar?"

Geplaatst 11 sep. 2017 07:11 door Jeroen Ketelaars   [ 11 sep. 2017 07:22 bijgewerkt ]

De Vrijmetselarij in Nederland bestaat 300 jaar 

Vrijmetselaar zijn is werken aan zelfkennis, bewustwording, ontplooiing om die in te zetten voor een betere wereld. Dat is een levenshouding van mensen die  zoeken naar de ontmoeting met de ander, betrokken zijn bij samenleving, natuur en wereld.

Een loge biedt een werkplaats, een oefenplek voor het ontwikkelen van zo’n levenshouding.  Er zijn drie loges in Gouda, een voor mannen, een voor vrouwen, en een voor mannen én vrouwen. Allen maken deel uit van de wereldwijde broederschap van Vrijmetselaars die streven naar ditzelfde doel.

Het is dit jaar 300 jaar geleden dat de vrijmetselarij werd opgericht. Ter gelegenheid hiervan is er een open dag op zondag 15 oktober 2017, van 11 tot 17 uur. De toegang is vrij. Het thema van de dag is: ‘Waarom ben ik vrijmetselaar?’. 

Leden vertellen wat het lidmaatschap hun te bieden heeft, hier en nu, in deze tijd.

Uiteraard is het gebouw volledig opengesteld voor bezichtiging en kunt u aan de leden alle vragen over de vrijmetselarij stellen waarop u een antwoord wenst. 

Adres            : Nicolaas Beetsstraat 2, Gouda

Inlichtingen   : 06 29574907

28 maart 2017 'Spelen met Symbolen' voor belangstellenden

Geplaatst 8 mrt. 2017 05:01 door Jeroen Ketelaars   [ 9 sep. 2017 02:03 bijgewerkt ]

 Afbeeldingsresultaat voor symbolen vrijmetselarij
De drie Vrijmetselaarsloges die samen het Logegebouw aan de Nicolaas Beetsstraat 2 te Gouda gebruiken, organiseren op 28 maart een thema-avond over symbolen en symboliek onder de titel "Spelen met Symbolen".

Op interactieve wijze zullen mannelijke en vrouwelijke vrijmetselaren voorgaan in de betekenis en het gebruik van symbolen in ons dagelijkse en werkzame leven en binnen de vrijmetselarij in het bijzonder.

Deze interactieve avond is vrij toegankelijk voor iedereen die interesse heeft.

Dus kom, spreek en speel met ons mee!

Aanvang   20 uur
Zaal open 19:30

informatie?  Bel 06 295 74907

Iconen en symbolen van de vrijmetselarij

Geplaatst 12 jul. 2016 01:45 door Jeroen Ketelaars   [ 9 sep. 2017 02:18 bijgewerkt ]

Op zaterdag 10 september 2016 sloot de Goudse Vrijmetselarij aan bij het thema ‘Iconen en symbolen’ van de Open Monumenten Dag. Er werd 4x een kort rituaal opgevoerd waarin het thema ‘Iconen en symbolen’ centraal stond. 

Er waren in het gebouw presentaties te zien en rondleidingen inclusief de ‘werkplaats’ georganiseerd. Met leden van ‘De Waare Broedertrouw’ , de gemengde loge ‘Pythagoras’ en de vrijmetselaarsloge voor vrouwen ‘De Waterspiegel’ werd van gedachten gewisseld.

Loge De Waare Broedertrouw is de oudste nog bestaande vereniging van Gouda. 


De voormalige gymnastiekzaal in de wijk Korte Akkeren werd in 1995 betrokken, nadat ze zo’n 150 jaar in het centrum van de stad, aan de Hoge Gouwe, was gevestigd. Het ‘nieuwe’ gebouw is sfeervol én doelmatig ingericht en wordt voor diverse vrijmetselaarsactiviteiten gebruikt. De loge maakt een behoorlijke bloei door, met enthousiaste leden.

Programma

- opvoering van een bijzonder rituaal om 11.00, 12.30, 14.00 en 15.30 uur

- presentaties

- rondleidingen door het gebouw

- gesprekken met loge-leden (m en v)

Tijden

Zaterdag 10 september 2016, 10.00 tot 17.00 uur


Locatie

Nicolaas Beetsstraat 2, 2802 NA Gouda

 

Informatie

www.goudse-vrijmetselarij.nl

V.O.C. en Vrijmetselarij

Geplaatst 27 mrt. 2016 02:15 door Jeroen Ketelaars   [ 27 mrt. 2016 02:17 bijgewerkt ]

 

Zo’n 20 tot 30 procent van de vooraanstaande VOC-functionarissen in India, Ceylon en China was vrijmetselaar. [Bron: Scientias.nl]

Tot die conclusie komt kunsthistorica Andréa Kroon in haar promotieonderzoek. Ze dook in de VOC-archieven en in stukken van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden uit de achttiende en negentiende eeuw. Door namen uit ledenlijsten van de vrijmetselaars te vergelijken met namen op de personeelslijsten van de VOC ontdekte ze dat opvallend veel hoge VOC-functionarissen vrijmetselaar waren.

VRIJMETSELARIJ

De vrijmetselarij is sinds 1735 actief in Nederland. Het is een inwijdingsgenootschap. In bijeenkomsten in ‘loges’ in de achttiende en negentiende eeuw werden intellectuele, sociale en rituele activiteiten gecombineerd. Wanneer je als lid werd ingewijd, was je Leerling, Gezel of Meester. De inwijdingsprocedure – die strikt geheim werd gehouden – werd gekenmerkt door symboliek, ontleend aan het bouwvak en het (bijbelse) verhaal van de bouw van de Tempel van Salomo.

Sociaal netwerk
De invloed van de vrijmetselaars in de VOC miste zijn uitwerking niet. Zo werden er vanaf 1757 tientallen plaatselijke afdelingen gesticht langs de handelsroute naar India, Ceylon, Nederlands-Indië, China en Japan. Zo ontstond een invloedrijk sociaal netwerk waar veel reizigers wel lid van wilden worden. Onder de leden was dan ook veel VOC-personeel te vinden: scheepskapiteins, maar ook kooplieden en bevelhebbers in de handelsposten.

Symbolen
Chinese kommen en Japanse lakdozen met daarop vrijmetselaarssymbolen getuigen ervan dat vrijmetselaars een rol speelden in de handel in Chinees porselein en Japan lakwerk. “Uit 18e en 19e eeuwse logearchieven (een loge is een plaatselijke afdeling, red.) blijkt verder dat zowel Europese als Aziatische kunstenaars en ambachtslieden betrokken waren bij de totstandkoming van rituele voorwerpen en ruimtes.” In die ruimtes werden oosterse en westerse invloeden met elkaar vermengd.

In de archieven vond Kroon bovendien bewijs dat vrouwen in de achttiende eeuw in Europa al bestuursfuncties binnen de plaatselijke afdelingen op zich namen. En ook in Batavia zouden vrouwen bij de activiteiten van de plaatselijke afdelingen betrokken zijn geweest. “Het lidmaatschap van Euraziatische mannen was gebruikelijk,” vertelt Kroon verder. “Maar dat van Aziatische mannen volgde pas in de negentiende eeuw, wat verschuivingen in koloniale politiek en de emancipatie van bevolkingsgroepen weerspiegelt.”

 

Laatste gratis cursus Vrijmetselarij

Geplaatst 2 mrt. 2016 00:09 door Jeroen Ketelaars   [ 9 sep. 2017 02:20 bijgewerkt ]

Voor de derde en allerlaatste maal organiseerden de Goudse Vrijmetselaars een gratis cursus Vrijmetselarij in één avond. 


In de cursus werdhet heden en verleden van de vrijmetselarij, het gedachtegoed en de werkwijze behandeld. Er was na de cursus ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen en gedachtewisseling met de aanwezige vrijmetselaars. Het gebouw kon geheel worden bezichtigd.

In het Goudse logegebouw  - een plaatselijke afdeling van vrijmetselaars heet loge – komen een mannenloge, een gemengde loge en een vrouwenloge bijeen. Voor iedereen wat wils, dus.

De mannenloge ‘De Waare Broedertrouw’ (sinds 1801) organiseerde de cursus. De gemengde loge  ‘Pythagoras’ en de vrouwenloge De Waterspiegel waren ook vertegenwoordigd.

De vrijmetselarij biedt een methode om, in samenspel met anderen, te komen tot persoonlijke zingeving en ethische plaatsbepaling. Door het gebruik van symbolen en rituelen, tekent zich voor de bewust levende mens een weg van persoonlijke groei en ontwikkeling af. 

De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen die bewerkt moet worden om een plek in de samenleving als te voltooien bouwwerk te kunnen innemen.

De vrijmetselarij is géén geloof, maar biedt onderdak aan gelovigen van alle gezindten en niet-gelovigen die bereid en zijn om zonder dogma’s en overreding met elkaar in gesprek te treden.

De cursus was nadrukkelijk bedoeld om de aanwezigen een kijkje in de keuken van de vrijmetselarij te bieden. Dit is geheel vrijblijvend. De eerste doelstelling is zeker niet ledenwerving. 


Inlichtingen: 06 29574907

 

1-10 of 35