Recente Aankondigingen

6 januari 'Werken met symbolen' bij de Vrijmetselarij voor vrouwen

Geplaatst 15 nov. 2017 05:18 door Jeroen Ketelaars   [ 15 nov. 2017 08:20 bijgewerkt ]

Gerelateerde afbeeldingOp zaterdag 6 januari houdt de vrouwenloge De Waterspiegel te Gouda een bijeenkomst voor belangstellenden. 

Het thema van de voordracht is ‘Werken met symbolen’. 

Op interactieve wijze zullen vrouwelijke vrijmetselaren voorgaan in de betekenis en het gebruik van symbolen in ons dagelijkse en werkzame leven en binnen de vrijmetselarij in het bijzonder. Daarna is er ruim tijd voor vragen en antwoorden over vrijmetselarij in het algemeen, en vrijmetselarij voor vrouwen in het bijzonder.Plaats            :  logegebouw Nicolaas Beetsstraat 2, Gouda. 

Tijd                : 14 – 16 uur.

Aanmelden    : wordt op prijs gesteld op  info@vmvnl.nl

15 Oktober 2017 Open dag: "Waarom ben ik Vrijmetselaar?"

Geplaatst 11 sep. 2017 07:11 door Jeroen Ketelaars   [ 11 sep. 2017 07:22 bijgewerkt ]

De Vrijmetselarij in Nederland bestaat 300 jaar 

Vrijmetselaar zijn is werken aan zelfkennis, bewustwording, ontplooiing om die in te zetten voor een betere wereld. Dat is een levenshouding van mensen die  zoeken naar de ontmoeting met de ander, betrokken zijn bij samenleving, natuur en wereld.

Een loge biedt een werkplaats, een oefenplek voor het ontwikkelen van zo’n levenshouding.  Er zijn drie loges in Gouda, een voor mannen, een voor vrouwen, en een voor mannen én vrouwen. Allen maken deel uit van de wereldwijde broederschap van Vrijmetselaars die streven naar ditzelfde doel.

Het is dit jaar 300 jaar geleden dat de vrijmetselarij werd opgericht. Ter gelegenheid hiervan is er een open dag op zondag 15 oktober 2017, van 11 tot 17 uur. De toegang is vrij. Het thema van de dag is: ‘Waarom ben ik vrijmetselaar?’. 

Leden vertellen wat het lidmaatschap hun te bieden heeft, hier en nu, in deze tijd.

Uiteraard is het gebouw volledig opengesteld voor bezichtiging en kunt u aan de leden alle vragen over de vrijmetselarij stellen waarop u een antwoord wenst. 

Adres            : Nicolaas Beetsstraat 2, Gouda

Inlichtingen   : 06 29574907

28 maart 2017 'Spelen met Symbolen' voor belangstellenden

Geplaatst 8 mrt. 2017 05:01 door Jeroen Ketelaars   [ 9 sep. 2017 02:03 bijgewerkt ]

 Afbeeldingsresultaat voor symbolen vrijmetselarij
De drie Vrijmetselaarsloges die samen het Logegebouw aan de Nicolaas Beetsstraat 2 te Gouda gebruiken, organiseren op 28 maart een thema-avond over symbolen en symboliek onder de titel "Spelen met Symbolen".

Op interactieve wijze zullen mannelijke en vrouwelijke vrijmetselaren voorgaan in de betekenis en het gebruik van symbolen in ons dagelijkse en werkzame leven en binnen de vrijmetselarij in het bijzonder.

Deze interactieve avond is vrij toegankelijk voor iedereen die interesse heeft.

Dus kom, spreek en speel met ons mee!

Aanvang   20 uur
Zaal open 19:30

informatie?  Bel 06 295 74907

Iconen en symbolen van de vrijmetselarij

Geplaatst 12 jul. 2016 01:45 door Jeroen Ketelaars   [ 9 sep. 2017 02:18 bijgewerkt ]

Op zaterdag 10 september 2016 sloot de Goudse Vrijmetselarij aan bij het thema ‘Iconen en symbolen’ van de Open Monumenten Dag. Er werd 4x een kort rituaal opgevoerd waarin het thema ‘Iconen en symbolen’ centraal stond. 

Er waren in het gebouw presentaties te zien en rondleidingen inclusief de ‘werkplaats’ georganiseerd. Met leden van ‘De Waare Broedertrouw’ , de gemengde loge ‘Pythagoras’ en de vrijmetselaarsloge voor vrouwen ‘De Waterspiegel’ werd van gedachten gewisseld.

Loge De Waare Broedertrouw is de oudste nog bestaande vereniging van Gouda. 


De voormalige gymnastiekzaal in de wijk Korte Akkeren werd in 1995 betrokken, nadat ze zo’n 150 jaar in het centrum van de stad, aan de Hoge Gouwe, was gevestigd. Het ‘nieuwe’ gebouw is sfeervol én doelmatig ingericht en wordt voor diverse vrijmetselaarsactiviteiten gebruikt. De loge maakt een behoorlijke bloei door, met enthousiaste leden.

Programma

- opvoering van een bijzonder rituaal om 11.00, 12.30, 14.00 en 15.30 uur

- presentaties

- rondleidingen door het gebouw

- gesprekken met loge-leden (m en v)

Tijden

Zaterdag 10 september 2016, 10.00 tot 17.00 uur


Locatie

Nicolaas Beetsstraat 2, 2802 NA Gouda

 

Informatie

www.goudse-vrijmetselarij.nl

V.O.C. en Vrijmetselarij

Geplaatst 27 mrt. 2016 02:15 door Jeroen Ketelaars   [ 27 mrt. 2016 02:17 bijgewerkt ]

 

Zo’n 20 tot 30 procent van de vooraanstaande VOC-functionarissen in India, Ceylon en China was vrijmetselaar. [Bron: Scientias.nl]

Tot die conclusie komt kunsthistorica Andréa Kroon in haar promotieonderzoek. Ze dook in de VOC-archieven en in stukken van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden uit de achttiende en negentiende eeuw. Door namen uit ledenlijsten van de vrijmetselaars te vergelijken met namen op de personeelslijsten van de VOC ontdekte ze dat opvallend veel hoge VOC-functionarissen vrijmetselaar waren.

VRIJMETSELARIJ

De vrijmetselarij is sinds 1735 actief in Nederland. Het is een inwijdingsgenootschap. In bijeenkomsten in ‘loges’ in de achttiende en negentiende eeuw werden intellectuele, sociale en rituele activiteiten gecombineerd. Wanneer je als lid werd ingewijd, was je Leerling, Gezel of Meester. De inwijdingsprocedure – die strikt geheim werd gehouden – werd gekenmerkt door symboliek, ontleend aan het bouwvak en het (bijbelse) verhaal van de bouw van de Tempel van Salomo.

Sociaal netwerk
De invloed van de vrijmetselaars in de VOC miste zijn uitwerking niet. Zo werden er vanaf 1757 tientallen plaatselijke afdelingen gesticht langs de handelsroute naar India, Ceylon, Nederlands-Indië, China en Japan. Zo ontstond een invloedrijk sociaal netwerk waar veel reizigers wel lid van wilden worden. Onder de leden was dan ook veel VOC-personeel te vinden: scheepskapiteins, maar ook kooplieden en bevelhebbers in de handelsposten.

Symbolen
Chinese kommen en Japanse lakdozen met daarop vrijmetselaarssymbolen getuigen ervan dat vrijmetselaars een rol speelden in de handel in Chinees porselein en Japan lakwerk. “Uit 18e en 19e eeuwse logearchieven (een loge is een plaatselijke afdeling, red.) blijkt verder dat zowel Europese als Aziatische kunstenaars en ambachtslieden betrokken waren bij de totstandkoming van rituele voorwerpen en ruimtes.” In die ruimtes werden oosterse en westerse invloeden met elkaar vermengd.

In de archieven vond Kroon bovendien bewijs dat vrouwen in de achttiende eeuw in Europa al bestuursfuncties binnen de plaatselijke afdelingen op zich namen. En ook in Batavia zouden vrouwen bij de activiteiten van de plaatselijke afdelingen betrokken zijn geweest. “Het lidmaatschap van Euraziatische mannen was gebruikelijk,” vertelt Kroon verder. “Maar dat van Aziatische mannen volgde pas in de negentiende eeuw, wat verschuivingen in koloniale politiek en de emancipatie van bevolkingsgroepen weerspiegelt.”

 

Laatste gratis cursus Vrijmetselarij

Geplaatst 2 mrt. 2016 00:09 door Jeroen Ketelaars   [ 9 sep. 2017 02:20 bijgewerkt ]

Voor de derde en allerlaatste maal organiseerden de Goudse Vrijmetselaars een gratis cursus Vrijmetselarij in één avond. 


In de cursus werdhet heden en verleden van de vrijmetselarij, het gedachtegoed en de werkwijze behandeld. Er was na de cursus ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen en gedachtewisseling met de aanwezige vrijmetselaars. Het gebouw kon geheel worden bezichtigd.

In het Goudse logegebouw  - een plaatselijke afdeling van vrijmetselaars heet loge – komen een mannenloge, een gemengde loge en een vrouwenloge bijeen. Voor iedereen wat wils, dus.

De mannenloge ‘De Waare Broedertrouw’ (sinds 1801) organiseerde de cursus. De gemengde loge  ‘Pythagoras’ en de vrouwenloge De Waterspiegel waren ook vertegenwoordigd.

De vrijmetselarij biedt een methode om, in samenspel met anderen, te komen tot persoonlijke zingeving en ethische plaatsbepaling. Door het gebruik van symbolen en rituelen, tekent zich voor de bewust levende mens een weg van persoonlijke groei en ontwikkeling af. 

De vrijmetselaar ziet zichzelf symbolisch als ruwe steen die bewerkt moet worden om een plek in de samenleving als te voltooien bouwwerk te kunnen innemen.

De vrijmetselarij is géén geloof, maar biedt onderdak aan gelovigen van alle gezindten en niet-gelovigen die bereid en zijn om zonder dogma’s en overreding met elkaar in gesprek te treden.

De cursus was nadrukkelijk bedoeld om de aanwezigen een kijkje in de keuken van de vrijmetselarij te bieden. Dit is geheel vrijblijvend. De eerste doelstelling is zeker niet ledenwerving. 


Inlichtingen: 06 29574907

 

Vrijmetselarij voor vrouwen in Gouda

Geplaatst 18 dec. 2015 03:11 door Jeroen Ketelaars   [ 9 sep. 2017 02:21 bijgewerkt ]

Licht! 
Op 11 december was het voor de 60ste keer ‘kaarsjesavond’ ofwel ‘Gouda bij kaarslicht’, een sfeervolle gebeurtenis in de hele Goudse binnenstad. Een prachtige vooravond voor een maçonnieke gebeurtenis.

Op 12 december 2015 zijn ‘de lichten ontstoken’ van Loge De Waterspiegel: de eerste vrouwelijke Vrijmetselaarsloge is officieel geïnstalleerd. Natuurlijk heeft dat in rituele vorm plaats gevonden. Vanuit het donker werd een enkele kaars de werkplaats binnengebracht, de attributen kregen hun plaats, het licht groeide en uiteindelijk was de loge compleet en daarmee geopend.

Na de ernst van het ritueel volgde de luim van een heerlijke gezamenlijke dis met toespraken en geschenken.
Het logegebouw was tot de laatste plaats gevuld. Vrijmetselaren kwamen niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland, Zwitserland en België, Broeders en Zusters van veel verschillende loges en ordes. Ook waren er zusters bij die in Den Bosch een loge willen gaan stichten.
Het feit dat zovelen getuige wilden zijn van de consecratie van Loge de Waterspiegel betekent veel voor ons en gaf op bijzondere wijze invulling aan het begrip Broederschap.

Het was een onvergetelijke dag voor de leden van de nieuwe loge. Zelfs van buiten de Vrijmetselarij kregen we gelukwensen toegestuurd. Met deze start als stimulans zullen we met vreugde ons werk voortzetten en uitbreiden.

Toespraak van de eerste voorzitter van Loge de Waterspiegel

Vrijmetselarij voor Vrouwen Nederland heeft haar eerste loge opgericht. Nu zijn er, ook in Nederland, verschillende mogelijkheden om Vrijmetselarij te beoefenen, in loges voor mannen én voor mannen en vrouwen samen én voor vrouwen. Dit was in de ons omringende landen al langer het geval. Het was nu ook voor Nederland tijd. De hoogste tijd.

Onze Redenaar eindigde met de woorden dat wij nu als vrouw de Koninklijke Kunst beoefenen. Dat is niet voor niets zo gezegd. U hebt vandaag kunnen zien dat wij ons richten op de rituele traditie van het Grootoosten der Nederlanden, hier in Nederland, in West-Europa, de traditie die zich gedurende een eeuw of drie, aldoor bewegend, heeft voortgezet. En toch hebt u ook ervaren dat wij dit op onze eigen manier doen.

Vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. Daarmee is niet gezegd dat er twee soorten mensen zijn. Er zijn oneindig veel soorten mensen, genetisch, cultureel en psychologisch gezien. Dat maakt de wereld boeiend. Maar gemiddeld gezien is de vrouwelijke wijze van communiceren, de wijze van benaderen van levensvragen, de wijze van zoeken naar waarheid en waarachtigheid anders dan die van mannen. Daardoor kunnen mannen en vrouwen elkaar versterken. Wij, zusters van de Waterspiegel, hadden lid kunnen worden van gemengde loges. Die bestaan in ons land al meer dan honderd jaar.

Maar wij hebben de keus gemaakt om als vrouwen samen op reis te gaan, met als streven een beter mens te worden. Uiteindelijk is het doel hetzelfde. Maar de weg die we gaan, is onze eigen weg. Anderen vóór ons, hebben deze keuze al eerder gemaakt. Overal in Europa zijn na de Tweede Wereldoorlog vrouwenordes ontstaan. Enkelen van ons zijn lid van buitenlandse vrouwenordes. Wij hadden ervoor kunnen kiezen om vanuit een van die ordes een loge in Nederland te stichten.

Maar Loge de Waterspiegel is een zogenaamde Loge sauvage, niet aangesloten bij een obediëntie. We hopen dat we op den duur kunnen uitgroeien tot een eigen orde en Grootloge. Wij zijn zelfstandige Nederlandse vrouwen, die het aandurven om niet de platgetreden paden te belopen, maar zelf nieuwe paden te maken. Een belangrijk streven van ons is erop gericht om niet alleen in de komende jaren, maar ook in de verdere toekomst, te blijven nadenken en met elkaar te spreken over de inhoud van de ritualen, de achtergronden en de historie, en tegelijkertijd stevig in het heden te staan. Alleen dan kan de Vrijmetselarij blijven boeien en inspireren. Alleen dan kunnen wijsheid, kracht en schoonheid ook hun toepassing vinden in de wereld, die meer dan ooit licht nodig heeft.

Het is waarschijnlijk toeval, dat juist hier, in de mooie 13e eeuwse stad Gouda, een stad, gebouwd tussen - en hier en daar zelfs óver - het water, de eerste vrouwenloge ontstaat, met de naam De Waterspiegel. In ons logo prijkt een ster die zich spiegelt in het water, overkoepeld door een passer die een rechte hoek maakt. In het wapen van Gouda staan zes sterren. Of het toeval is of niet, wij streven, net als in de wapenspreuk van de stad Gouda, ‘ad astra’, naar de sterren. In het wapen van Gouda is het schild met de sterren omgeven door doornen en in de wapenspreuk komen die ook voor. Per aspera ad astra: door de doornen naar de sterren.

Wat onze loge betreft stel ik mij voor dat de doornen behoren bij rozen, net zoals de Vrijmetselaarsvloer bestaat uit zwarte en witte vlakken. Er zijn geen rozen zonder doornen, is het spreekwoord. En misschien … zijn het wel rozen van de rozenhaag, die het paleis omgaf waar Doornroosje een eeuw lang in diepe slaap was gedompeld, totdat de prins haar wakker kuste. De weg naar de sterren is niet gemakkelijk gevonden, maar het sterrenlicht schijnt in de duisternis en is ons een gids.

De naam van vrouwen loge de waterspiegel:

Wie in stilstaand water kijkt, ziet zichzelf, maar met als achtergrond de hemel en door het water heen: de aarde, de grond der dingen. De waterspiegel geeft ons de mogelijkheid om alles in dat grote verband te aanschouwen.

De waterspiegel verbindt drie werelden:
- de bovenwereld, de hemel met de lichten, het geestelijke
- de onderwereld, het onbewuste, het water, waaruit alles geboren wordt
- de grens tussen beiden, waar alles ineen vloeit en waarin wij stervelingen ons bestaan vinden.

Alleen als het helemaal stil is, kan het voor ons een spiegel zijn. Zo kunnen wij alleen waarachtig zien in de stilte van ons diepste innerlijk.
Maar valt er iets in het water, of is er wind, dan rimpelt de waterspiegel.

In ons leven en in de wereld kan het soms stormen. Het water, dat ons eerst een klare blik schonk in het grote geheel en onze plaats daarin, maakt het ons moeilijk dat weer te zien. We zien niet wat we eerst zagen, al weten we dat het er is, omdat we het een moment aanschouwd hebben. Tegelijkertijd is het ook nodig dat het water in beweging wordt gebracht: zo kan het licht dat het weerspiegelt worden verspreid!

Water is flexibel en voegt zich, zonder zichzelf te verloochenen.
Water kan geven maar ook nemen, verwoesten.
Water is leven gevend.
Water is een typisch vrouwelijk element.

Het logo van vrouwen loge de waterspeigel

In ons logo is de waterspiegel verbeeld als de scheiding maar ook als verbinding tussen hemel en aarde, tussen licht en donker. De ster is geplaatst tussen de benen van de hemelse passer en beide staan gespiegeld in het donkere onderste gedeelte, het water. Het licht van de ster lijkt door de spiegeling eerder toe- dan af te nemen.De passerbenen maken een rechte hoek met elkaar. Dit suggereert daarmee tegelijk de winkelhaak. Het is die rechte hoek die aangeeft hoe de Vrijmetselaar zich dient te verhouden tot de medemens en tot dat wat hem te boven gaat.


Loge de Waterspiegel zal ook in 2016 elke maand (behalve de zomermaanden) twee keer bij elkaar komen, als regel is dat op de tweede zaterdag overdag en de vierde maandagavond.

In april zal er weer een bijeenkomst met belangstellende vrouwen gehouden worden; hiervan zal ruim op tijd melding worden gemaakt.

Contactgegevens:
Julie Benschop, secretaris
secretariaat@VmVnl.nl
telefoon: 06 10613312

Zaterdag 12 sept. 2015 Open Monumentendag bij de Vrijmetselarij

Geplaatst 4 jul. 2015 00:58 door Jeroen Ketelaars   [ 11 sep. 2017 07:17 bijgewerkt ]

Het thema van de open monumenten dag 2015 'Ambacht en Kunst', kan nergens beter aansluiten dan bij de ambachtslieden van de Goudse Loges. 

Vrijmetselarij kent haar oorsprong in de kathedralenbouw, waar Leerlingen als steenhouwer, Gezellen als metselaren en Meesters als architecten het ambacht van de bouw beoefenden. Later transformeerde deze operatieve arbeid tot speculatieve arbeid, ook wel de 'koninklijke kunst' genaamd, een (spirituele) levenshouding voor velen. Nu meer dan 250 jaar oud, is de Vrijmetselarij een moderne springlevende broeder- èn zusterschap en een inspiratiebron voor mannen en vrouwen tussen de 18 en 98 jaar oud.

Om 11:00, 12:30, 14:00 en 15:30 uur zal in de werkplaats een kort ritueel worden opgevoerd in de stijl van de Vrijmetselarij waarna u samen met de leden kunt compareren of vragen aan hen kunt stellen.


Bezoek de vrijmetselaars in hun Loge en neem kennis van de rijke historie van deze wereldwijd gevestigde Orde.

Open tussen 10:00 uur en 17:00 uur
Nicolaas Beetsstraat 2 te Gouda.

Inlichtingen via het contactformulier of 06-29574907

7 Juni: Muziek en theater Festival 'Huiskamer van de Stad'.

Geplaatst 30 mei 2015 23:33 door Jeroen Ketelaars   [ 30 mei 2015 23:46 bijgewerkt ]

http://www.huiskamervandestadgouda.nl/nieuws

Huiskamer van de stad is een cultureel kunstproject voor jong en oud, van, voor en door de hele stad. De essentie is eenvoudig: laat je verrassen door artiesten in huiskamers bij jou in de wijk; neem een kijkje in de buurt en geniet van deze combinatie in een ongedwongen sfeer. Leer op deze manier Gouda en haar diverse bewoners beter kennen en waarderen.

Het brede aanbod maakt het mogelijk naar eigen wens een route te bepalen door de verschillende wijken van de stad. De acts lopen uiteen van muzikanten tot toneelgroepen, dichters en cabaretiers. Kortom, een unieke gelegenheid en bijzondere dag voor alle Gouwenaars.

Met de huiskemer van de stad krant in je hand mag je gratis met de stadsbussen door Gouda .

In het Logegebouw van Vrijmetselaarsloge De Waare Broedertrouw treedt Emellan op.
Ze spelen een serie van drie korte concerten met repertoire van het album 'Noorderlicht' en een of meer nieuwe liedjes. 
Bij luisterpop hoort een 'gewijde' ruimte, vinden ze, dus spelen ze in de kleine Tempelruimte van de Vrijmetselaars.

Entrée is Gratis,..... de koffie ook!

Maar neem eerst een voorproefje op de muziek, die dan in een wat wat kleinschaliger bezetting zal worden gebracht.

Regenboog


Leef je tijd


Loslaten

Open comparitie bij de Vrijmetselarij voor vrouwen in Gouda

Geplaatst 24 mrt. 2015 00:25 door Jeroen Ketelaars   [ 24 mrt. 2015 00:26 bijgewerkt ]


VmV stelt zich ten doel om in Nederland een loge op te richten waarin vrouwen zelfstandig Vrijmetselarij kunnen beoefenen naar de stijl en gebruiken zoals die in Nederland gangbaar zijn.

Beeld
Mensen hebben vanaf hun geboorte oog voor gezichten. Baby’s reageren, al voordat ze personen herkennen, op de vorm van een gezicht, met ogen en een mond. Berichten in de media vallen op als er een gezicht bij staat. Reclame werkt met gezichten en liefst met herkenbare gezichten. Geef je organisatie een gezicht door er een boegbeeld voor te kiezen.

Voordat er woorden waren, waren er beelden
In het dagelijks leven is het prettig om eerst eens te zien met wie je te maken krijgt, voordat je besluit je ergens aan de committeren. Je wilt gezichten zien. ‘Vrijmetselaar’ roept meestal in eerste instantie het beeld op van een oudere, weldoorvoede heer. In werkelijkheid bestaan die heren zeker. Maar ook zijn er vele Vrijmetselaren die niet aan dat beeld voldoen. Onder andere zijn dat vrouwen. Op de Dag van de Ontmoeting op 7 maart 2015 in Antwerpen waren er bijna 200 Vrijmetselaren bij elkaar. Leden van alle Nederlandstalige maçonnieke organisaties in Nederland en België waren uitgenodigd. Die dag konden we zien dat er vele gezichten te geven zijn aan ‘de’ Vrijmetselaar. Zonder tevoren iets te weten van elkaars afkomst, traditie, opvatting of gedachten, konden we in gesprek komen. Het was een dag van vele gezichten. Heel goed, want een Vrijmetselaar herken je niet aan zijn of haar gezicht. Die moet je ontmoeten om te ontdekken wat het is dat hen verbindt.

Naam
Van iemand die we ontmoeten, vormen we ons een beeld. Niet altijd is het nodig dan ook iemands naam te weten. Maar willen we elkaar blijvend nader komen, dan vragen we elkaars naam. In het geval van onze werkgroep hebben we ons tot nu toe beholpen met het beeld dat u rechts boven ziet staan: VmV.

Voordat er woorden waren, waren er beelden
Inmiddels hebben wij, zusters, elkaar steeds beter leren kennen. Er begint zich langzaamaan een beeld af te tekenen van de loge die we willen zijn. We zijn vrouwen die graag de diepte in gaan, de historie en het heden willen onderzoeken, die bewuste keuzes willen maken en niet bang zijn voor een gesprek met vooral vragen, aan elkaar en aan onszelf. We stellen ons voor altijd in beweging te blijven en tegelijk alert te zijn op het bewaren van onderlinge harmonie, zonder opsmuk. De loge als stiltemoment, maar ook als opwekking en voeding, zodat we ons als Vrijmetselaar kunnen doen kennen in de wereld waarin we leven. Wij bezinnen ons op de naam die hierbij past. Binnen afzienbare tijd laten we weten wat die naam zal zijn.

Uitnodiging
Wilt u onze gezichten eens zien, weten wie wij zijn?
De leden van de werkgroep nodigen alle vrouwen die serieus belangstelling hebben voor de wijze van werken van de Vrijmetselarij, uit voor een open comparitie: een avond met gasten waarin wij, na een korte inleiding, met elkaar in gesprek komen. Deze keer is het thema: de opdracht om zelfstandig te zoeken naar Waarheid. Zie voor een korte toelichting onze nieuwsbrief van januari. Van alle aanwezigen wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het gesprek, in welke vorm en hoe bescheiden ook.

Deelname levert geen verdere verplichtingen op.

Datum: Zaterdag 18 april
Tijd: 14.00 – 16.30 uur
Nicolaas Beetsstraat 2
2802 NA Gouda.

Deelname alleen voor vrouwen, na aanmelding via info@VmVnl.nl

1-10 of 31