Lezingen‎ > ‎voorbeeldlezingen‎ > ‎

The lost symbol, Werkelijkheid of Fictie? Vraag het de Vrijmetselaren.

Geplaatst 14 jan. 2012 01:40 door Jeroen Ketelaars

Inleiding:

 

Als de oude Grieken geheime informatie wenste te bewaren schreven ze dat in een kleitablet en braken dat in stukken om de afzonderlijke stukken op verschillende plaatsen te bewaren. Zo’n kleitablet noemde ze een symbolon.

Zie hier de verklaring voor de titel van het boek waarover we vanavond met elkaar van gedachte zullen wisselen en waarvan u een stukje van de kaft achter mij ziet.

 

De hoofdpersoon in het boek, Harvard professor Robert Langdon heeft van zijn vriend en vrijmetselaar van de 33e graad, Peter Solomon immers zo’n stukje van de puzzle in bewaring gekregen, wel stukje door de kwade genius van het boek Malakh gewild is om zijn transformatie compleet te kunnen maken.

 

Dan Brown bepleit vervolgens in het meer dan 500 pagina’s en 133 hoofdstukken tellende boek, dat de vrijmetselarij de sleutel heeft tot de bron van onmetelijke en geheime kennis, die zal leiden tot absolute wereld macht.

 

Wat veel van de tientallen miljoenen lezers vergeten, is dat The Lost Symbol een roman is waarin fictie en werkelijkheid door elkaar lopen. Rond het boek is dan ook een ongekende discussie ontstaan over fictie en werkelijkheid rond de door Brown opgevoerde en door hem geadopteerde ‘waarheden’. Het is dan ook aan de lezer om werkelijkheid en fictie te scheiden, maar wil die dat? Raadpleegt die verantwoorde bronnen? Of neemt die zoals velen aan, dat wat op internet te vinden is waar is? Is de lezer bereid kritisch te zijn of leest die een mooi verhaal en accepteert hij dat het slechts een roman is? Helaas blijken velen de verhalen van Brown voor waarheid aan te nemen.

 

Het plaatje achter mij vond ik met google toen ik de woorden ‘The Lost Symbol’ intoetste. Het deel uit de echte kaft is dit !

 

 
Terug naar het eerste plaatje.
 

Als je dus niet kritisch kijkt en alles wat je op internet vindt als waar aanneemt, wordt er gespeeld met je onderbewust zijn. Er staat immers een symbool en de woorden ondersteunen dat symbool. Het symbool is voor sommige van u bekend, dus klopt het plaatje en was er geen aanleiding tot twijfel, totdat ik er over begon! Het symbool is gemaakt door de popartiest Prince. Op zijn 35e verjaardag wenste hij niet langer op de naam Prince te reageren en koos hij een onuitspreekbaar symbool als naam.  Als vervanging voor het onuitspreekbare symbool noemde men hem dikwijls The Artist Formerly Known as Prince , of kortweg TAFKAP. Een andere bijnaam was The Symbol. Volgens een Prince-fansite bevat het symbool de mannelijke en vrouwelijke tekens tezamen met het alchemiesymbool voor zeepsteen. Genoeg stof om te verdedigen dat Prince dus wel een vrijmetselaar moet zijn,  . . toch?

 

Maar wat is waarheid? Het plaatje achter mij is namelijk wel degelijk te verdedigen als waarheid, immers Prince bestaat en belichaamde The Symbol en is naar mening van velen al decenia volslagen “Lost”, dus . . . . het is maar welk perspectief je hanteert?

 

In het boek vinden dus voortdurend van dit soort verbindingen tussen werkelijkheid en fictie plaats, en dat heeft Brown wel heel kunstig gedaan, maar Brown verkondigt ook daadwerkelijk waarheden die dat niet zijn.

 

Het verhaal:

 

Robert Langdon de hoofdpersoon en docent Religieuze Symboliek aan de Harvard University in Cambridge, Massachusetts, wordt onder valse voorwendselen naar Washington gelokt: het epicentrum van de wereldmacht en de stad met de grootste verborgen geheimen uit de geschiedenis. Na aankomst in het Capitool krijgt Langdon een telefoontje. Peter Solomon, vriend van Peter en vooraanstaand lid van de vrijmetselarij, lid van de Schotse Ritus in de 33ste graad, is ontvoerd. Hij verkeert in levensgevaar. Solomons kidnapper wil dat Langdon de codes van het mysterieuze genootschap dat vrijmetselarij heet ontcijfert.  De ontvoerder is ervan overtuigd dat – als hij  ‘Het’ gevonden heeft, hij een mysterieuze kracht zal krijgen die hem de wereld aan zij voeten zal doen liggen. Langdon kan niet anders dan het spel meespelen. Hij krijgt hulp van Katherine, Solomons zus, een vooraanstaand wetenschapper die de kracht van het menselijk denken bestudeert.  Natuurlijk is Brown op de hoogte van de Secret van Rhonda Byrne en zo ook van het meest recente bewustzijns-onderzoek zoals dat beschreven wordt door Lynne McTaggart.  Brown zal er waarschijnlijk geen vermoeden van hebben, maar hij zit gevaarlijk dicht in de buurt van het gedachtegoed van de Tempelridders.  Nu is Brown ook wel wat aan zij hoofdpersoon verplicht. Langdon heeft een aantal specialismen waaronder de iconografie der klassieken, de symbolen van de voor-christelijke cultuur, de godinnenkunst en de ontcijfering van oude cijfercodes. Langdon is bezig om zijn nieuwste manuscript af te ronden over de symboliek van het Verloren Heilig Vrouwelijke, een onderzoek naar moderne religieuze iconografie en haar oorspong in de oude godinnencultus. Knap gevonden in een tijd waarin de belangstelling voor Kabbalah hoogtij viert.  Lukt het Robert Langdon en Katherine Solomon hen om de geheimen van Washington te ontraadselen? En kan die kennis het leven van Peter Solomon en het lot van de wereld redden?  En ding overschat Dan Brown. Het lot van de wereld zou beïnvloed worden door het bekendmaken van documenten en films over de inwijdingen in diverse graden in de vrijmetselarij. Echter in Nederland zijn ze allemaal bij boekhandel Stelling of op internet tot in detail vindbaar. Geen haan die er naar kraait, aldus (bron:) van Warven .

 

Alle geheimzinnigheid, complotten en actie, maken het boek volgens velen tot een echte pageturner, maar ook aanleiding tot heel veel speculatie. Ikzelf vind het boek in die zin een pageturner, dat je stukken vooral wilt overslaan, het is namelijk nogal gekunsteld.

Zéér knap gekunsteld, dat dan weer wel.

 

Ik heb mij er doorheen geworsteld om een aantal  redenen.

1.    mijn probleem is dat ik beweringen niet zomaar aanneem en het boek zonder het maken van aantekeningen en een hoop uitzoekwerk niet uitgelezen krijg.

2.    Het opsommen van heel veel onderwerpen feiten en fictie waar anderen niet opkomen, wil nog niet zeggen dat het boek goed geschreven is.

De wollige schrijfstijl van Brown roept bij mij een ernstige mate van jeuk op.

Als Brown in zijn boek namelijk een literaire scheet laat kun je 4 hoofdstukken lang lezen over de lengte, de toonhoogte, het geurpallet, de reukkracht, wat anderen van die scheet vinden, de wijze waarop hij werd gelaten, wat de persoon die de scheet liet had gegeten, of hij enige aandrang voelde, de scheet enige tijd heeft opgehouden of met persen heeft laten knetteren of dat hij hem is ontglipt, tot aan wat de herinnering aan de scheet voor volgende generaties zal betekenen en de oorspronkelijke bedoeling was etc. etc.  terwijl je 4 hoofdstukken eerder al doorhad wie voor de scheet verantwoordelijk was en dat die gewoon vreselijk stonk.  Zo kun je dus in het boek van Brown niet gewoon in een helicopter van de CIA meevliegen, maar dwingt hij je te lezen waar dat ding allemaal toe in staat is, tot hoeveel kerosine het ding per uur verbruikt en hoeveel omwentelingen de rotorbladen maken. Weinig ondersteunend aan waar het verhaal op dat moment over gaat.

3.    Ook het veelvuldig herhalen van zinsneden zoals het “langdon liet zijn adem ontsnappen” vind ik niet bijster opwindend en irriteert je al tijdens de tweede maal van de vele variaties waarin je het leest.

 
Een hoop Speculatie!

Aan de vooravond van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van The Lost Symbol werd er volop gespeculeerd in de media over dat symbool. Is dat verloren symbool misschien het achtpuntige kruis dat terug te vinden is in de sleutel van koning Salomo? Zal het de cirkel zijn waarvan het middelpunt nergens is? Of is het verloren symbool de sleutel van Koning Salomo zelf? Volgens de website Argusoog is het verloren symbool en verwijzing naar de Grote Galactische Conjunctie die zich in 2012 – aan het eind der tijden – zal voordoen! Niets is minder waar. De speculanten kwamen allemaal bedrogen uit. Het verloren symbool zal niet meer en niet minder dan dat Ene blijken te zijn dat mens en wereld zin en betekenis geeft. En dan weet u nog niets.

 

Maar wat weten we dan wel!

We weten dat Brown zijn best doet om legitimatie voor zijn verhaal af te dwingen en begint zijn boek zelfs met een pre-proloogop blz 10: FEITEN

"Alle organisaties in dit boek bestaan werkelijk, inclusief de vrijmetselaars, het invisible college, het office of security, het SMSC en het institute for noetic science. Alle rituelen, wetenschap, kunstwerken en monumenten in dit boek bestaan echt."

 

Probeer nu nog maar eens wat anders te vinden! Brown zegt het, dus zal het waar zijn . . .

 

Brown pretendeert voordurend naar wetenschap te verwijzen, maar wat definieert wetenschap? Is de pseudo wetenschap zoals die van het institute for noetic science aanvaardbaar? Vrijmetselaren bestaan, dat klopt. Maar, is vrijmetselarij over de gehele wereld gelijk? Is Politiek overal hetzelfde? Is onderwijs hetzelfde? Is geloof voor iedereen gelijk?  Voetbal, honkbal, korfbal en golf zijn allen balspelen en zo zijn verschillende vormen van vrijmetselarij allemaal zeg maar balspelen, maar toch echt verschillend. Brown gooit ze echter op één hoop.

 

Ook het plaatsen van het woord vrijmetselaren in de zin: Alle organisaties in dit boek bestaan werkelijk, inclusief de vrijmetselaars, het invisible college, etc. suggereert alsof zij met elkaar te maken hebben, hetgeen handig is als je een boek schrijft, maar in werkelijkheid niets met de werkelijkheid te maken heeft. Als Brown een andere reeks in zijn boek had genoemd was het allemaal een stuk minder interessant . . . Alle organisaties in dit boek bestaan echt, waaronder de Mac Donalds, korfbalvereniging Groen-Geel, de gemeenten Gouda en Alkmaar waar kaasmarktrituelen plaatsvinden én de vrijmetselaars. Tja, . . . context maakt verhaal.

 

Zo bestáán dus echt de Piramides. . .en al veel langer dan de vrijmetselaren sinds 1717.

Brown beschrijft het enorme belang voor de vrijmetselarij van zo’n piramide vol symbolen, en waarvan de deksteen als verloren symbolon in het bezit is van Langdon.

 

De titel van de lezing van vanavond is ‘Feiten en fictie, vraag het de vrijmetselaren’ dus laten we dit mysterie eerst maar eens oplossen.

 

De heer Piepenbrock die hier vanavond aanwezig is, is de conservator van het Cultureel Maçonniek Centrum, waar diverse vrijmetselaarsschatten liggen opgeslagen. Hij heeft op dit moment een met symbolen bewerkte piramide bij zich, die hij uiterst voorzichtig aan u zal tonen. Ik vraag u gezien de breekbaarheid van het kleinood de piramide niet aan te raken, maar uw ogen de kost te geven daar u die kans in Nederland niet snel meer zult krijgen. Mijnheer Piepenbrock, als u zo vrij wilt zijn . . .

 

Dat was bijzonder hè?

Een glazen piramide, helemaal bewerkt met symbolen. . . . net als de stenen piramide achter mij. Deze bijzondere piramide, …… heb ik voor 1 euro vijftig in Egypte in een souvenirwinkel gekocht. Het doosje kreeg ik er trouwens gratis bij.

 

En dit is nu hoe u naar mijn inzicht een boek van Dan Brown zou moeten lezen.

Hij is een meester in het opsmukken van een verhaal.  Het klopt dat Piepenbrock de conservator is van het CMC, maar verder heb ik net als Brown een illusie gecreëerd, door te vragen of hij witte handschoenen wilde aantrekken en heel voorzichtig één priamide uit het doosje kon halen om het op een kussentje aan u te tonen en het uiterst voorzichtig in het volle licht op een kubieke steen te plaatsen. Als extra misleiding heb ik een foto van een stenen piramide achter mij, en u denkt wellicht dat het waar is. Ook nep trouwens.

 

En zo lopen feiten en fictie in het boek door elkaar. Er worden verbindingen gemaakt die dan weer wel en dan weer niet bestaan. Er worden feiten opgevoerd die geen feit zijn en er wordt veel aan de fantasie overgelaten. Brown spreekt waarheid via zijn kennis jukebox Robert Langdon. Maar Langdon is geen vrijmetselaar en toch weet Langdon bijna elke vraag aangaande vrijmetselarij te beantwoorden? Ook Dan Brown is geen vrijmetselaar.

 

 

Ik heb hier een kopie van een brief van Brown. Dit keer is de brief echt!

Om de brief nu voor te lezen zou het opstrijken van teveel lof zijn, maar hij is inzichtelijk.

 

Is Brown wetenschappelijk gezien nu wel of geen goede bron om aan te nemen dat wat hij schrijft ook juist is of slechts fictie?

 

Brown openbaart op blz. 11 de woorden: ‘The secret is how to die’, als Malakh in de gedaante van Dr. Christpher Abaddon in de 33e graad wordt ingewijd. Iets dat vooral bij complotdenkers in Amerika schijnbaar erg belangrijk is, want je wil niet weten hoe vaak Brown het over de 33e graad heeft. Het summum in de vrijmetselarij! Als dat zo is, wat is dan de kans dat iemand op 34 jarige leeftijd daar dan wordt toegelaten? En wat is de kans dat dit (volgens mij in het boek vermeldt) al na drie jaar gebeurt?

 

De titel van Grootmeester is de hoogst haalbare positie binnen de vrijmetselarij.

Zeg maar de oppervrijmetselaar, de voorzitter van de KNVB. Onze Grootmeester is niet van de 33e graad, zijn tegenkandidaat was dat wel . . .

Vrijmetselarij is namelijk uitermate democratisch. Leden kiezen hun vertegenwoordigers. We staan ingeschreven bij de kamer van koophandel, de bestuursleden zijn ook daar bekend en u kunt het dus zo opvragen, wat ook geldt voor hoofdbestuursleden. Het lidmaatschap van de 33e graad is binnen het spel van de vrijmetselarij voor sommigen best aantrekkelijk, maar maatschappelijke macht is daar totaal niet aan verbonden. Geloof me, ik ken er een flink aantal en de meeste zijn gewoon met pensioen. Het zegel zoals hier achter mij is te zien, is trouwens met een ring van een vrijmetselaar van de 33e graad helemaal niet te maken.

 

Het interessante is dus dat je heel veel meningen en soms letterlijke ritualen van vrijmetselarij kunt vinden, maar hoe het spel gespeeld wordt ontdek je pas als je lid wordt. Je kunt een toneelscript uit je hoofd leren, maar hoe het toneelstuk daadwerkelijk gespeeld wordt, zie je pas bij de uitvoering in de schouwburg.  Wij verkopen alleen geen kaartjes, want wij zijn namelijk een inwijdingsgenootschap. Dat is alles . . . en dat roept vragen op en veroorzaakt allerlei invulkunde.

 

Een voorbeeld daarvan:

Zo blijkt uit de ontcijfering door Langdon van de eerder door was verborgen onderzijde van de piramide dat daar een Franklin vierkant van orde 8 op staat zoals dat in het kunstwerk Melencolia 1, 1514 van Albrecht Dürer te zien is. Eerst neemt Langdon de oplossing letterlijk op blz 426  en komt later op pagina 468 tot de ontdekking dat hij er symbolen voor in de plaatsmoet zetten en begint opnieuw met de ontcijfering en bedenkt dat rechtsboven in het Noord-Oosten waar de pijl naar het zuiden wijst had moeten beginnen.

Vraag echter een willekeurige vrijmetselaar waar het Noord-Oosten is en hij zal linksboven aanwijzen!

  

Nogmaals de in het boek voor vrijmetselaren zo belangrijke piramide.

 
Eén van de meest hardnekkige ‘bewijzen’ dat vrijmetselaren onmetelijk machtig zijn en dat staat ook in het boek te lezen, zou tot uiting komen in het Amerikaanse 1 dollar biljet. Als je namelijk de piramide in het grootzegel als uitgangspunt neemt voor het vormen van een Davidster of een volgens Brown in de 33e graad gebruikte Salomon’s zegel en je de letters die de punten aanraken op volgorde zet, zal het woord Mason ontstaan.

Dat in de vrijmetselarij wordt echter vooral een pentagram wordt gebruikt (ook wel vijfpuntige ster genaamd). Dit is geen hexagram zoals de davidster of het Salomonzegel dat rond de piramide wordt getekend, echter wordt dat voor het gemak door de complotdenkers vergeten.

Dat dit pentagram met de punt omhoog een al 4000 jaar oud symbool is  voor ‘het goede’ en ondermeer als representatie voor de mens staat (denk aan Michael Angelo) en een voorbeeld van de gulden snede is, is ook iets waaraan voorbij gegaan wordt.  

Je kunt met een pentagram niet de letters raken die je voor het woord ‘mason’ nodig hebt en zo ook niet met de 9 puntige ster zoals die in de 33e graad wordt gebruikt en te zien is op dit draagjuweel.

Het hexagram of salomonzegel wordt wel degelijk als symbool in een andere op de maçonnieke ladder, lagere zijtak dan de 33e graad gebruikt, namelijk bij de graad van ‘het heilig koninklijk gewelf’ waarin een verhaal uit het oude testament wordt uitgediept. Deze graad wordt voornamelijk slechts in Europa beoefend en zal daarom als onderbouwing van het complot niet voor de hand liggen.

 

In het vergaderkamertje voor in het gebouw hangt deze poster aan de muur waarop u alle graden in onderlinge samenhang kunt zien.

 

U merkt dat er niet veel van het complot overblijft, maar dé vraag die we nog steeds niet gesteld hebben als het om de piramide gaat is: ”is de piramide eigenlijk wel een vrijmetselaarssymbool en staat het op het dollarbiljet omdat de toenmalige president vrijmetselaar was”?

 

Omdat Brown op blz 139 en 141 van het boek volhoudt dat de piramide één van de belangrijkste vrijmetselaarssymbolen is, het symbool van ultieme verlichting, en een burcht om de oude mysteriën te beschermen, heeft de Amerikaanse vrijmetselarij een verklaring op hun websites doen uitgaan dat de piramide géén vrijmetselaarssymbool is. Ook in Nederland is de priamide geen vrijmetselaarssymbool.

 
Op de tweede vraag is het antwoord dat er drie commissie waren die het nieuwe dollarbiljet hebben ontworpen.

De noodzaak was de ernstige economische crisis die om een nieuwe dollar vroeg om de inflatie te stoppen en meteen eerlijk geld te creëren net zoals wij na de oorlog het oorlogstientje kennen. In de eerste commissie zat Roosevelt terwijl pas de derde commissie met het ontwerp met de piramide op de proppen kwam en dit vooral vanuit het esoterische gedachtegoed afkomstig is van betrokken ontwerpers.

 

Maar als je er op uit bent om hoe dan ook een connectie met vrijmetselarij te maken, dan is die natuurlijk altijd te maken. Vooral vanuit extreem rechtse hoek, die nog steeds joden, vrijmetselaren en communisten volgens de theorie van het joods complot uit de 2e wereldoorlog aan elkaar gekoppeld willen zien, gebeurt dat nog steeds. Want met een davidster en letters door elkaar husselen  was ‘het bewijs’ te leveren dat een meer dan 250 jaar oude organisatie in 1935 connecties had met de Joodse zondebokken waarop alle onvrede in die tijd op werd afgereageerd. Als je namelijk een totalitair systeem wilt invoeren, is het nodig de problemen van je land te externaliseren op een bevolkingsgroep als gemeenschappelijke vijand en is het handig direct alle vrijdenkers en een vrijdenkend land als Amerika tot bedreiging te verklaren.

 

 
En zo zie tegenwoordig van alles op internet terug om het verhaal maar levend te houden. In het stratenplan van Wahinghton kun je namelijk , zoals we in dit geheime document zien de invloed van de vrijmetselarij terugvinden omdat 5 van de 7 founding fathers vrijmetselaren waren. Geheim en classified door wie?? Nu wordt ineens wél het pentagram gebruikt i.p.v het salomonzegel, tenminste als je het kantelt en draait, want anders pas het niet. Daarnaast zien we hét bewijs, namelijk de passer en winkelhaak! (met een beetje fantasie) En op de kop van de passer is er nog een pentagram te tekenen, maar wel met de punt naar beneden en dat is dus het ultieme bewijs dat vrijmetselarij verdorven is, want een pentagram met de punt naar beneden is het teken van “the beast” ofwel Satan!
 

Als laatste wil ik inbrengen dat het dollarcomplot in Europa en met name Engeland waar de bakermat van de vrijmetselarij ligt natuurlijk helemaal niet opgaat gezien de muntsoort.

 

Maar !! Ik zal u nu inzicht geven in wie er in werkelijkheid achter de macht in America en de ‘new World order’ zit.  Als u namelijk een 20 dollarbiljet neemt.

 

 

En u vouwt het op deze wijze, ….. dan

 
En dat is echt géén toeval hoor, want als je het op een ander wijze vouwt . . dan zie je de twin towers in vuur en vlam.
 

 

U begrijpt het al, als je onzin wilt dan kun je het krijgen.

Laten we verder gaan met het boek.

 

Het verloren woord: het verbum significatum

Een ander belangrijk thema in het boek is ‘het verloren woord’ c.q. het symbool dat dit verloren woord aanduidt en dat Malakh als vervolmaking van zijn getatoeëerde lichaam op de kruin van zijn hoofd wil aanbrengen.
 

 
De man zal er ongeveer zo moeten uitzien in de film waarvan het script momenteel door Brown wordt bewerkt. Hij maakt daarbij goed gebruik van de symboliek zoals die door moordadige gangs in Amerika op hun lijven wordt getatoeerd, waarmee ‘het kwaad’ in de beleving van de lezer aan de persoon van Malakh wordt gekoppeld.
 
 
Op pagina 486 stelt Brown dat voor de maçonnieke voorvaderen van Amerika ‘Het woord’ de bijbel was geweest . . .  Het is duidelijk dat in die tijd het christendom floreerde en daarmee dus van invloed is geweest op de vrijmetselarij, zoals dat later ook gold voor de periode van ‘de verlichting’ de theosofie of het humanisme. Want ook vrijmetselaren, gelooft u het of niet, zijn net mensen die in een bepaalde tijdsgeest opgroeien en nadenken over wat er op dat moment in de samenleving gebeurt. In zijn boek, zie je dat Brown ‘het woord’ of het ‘verloren woord’ letterlijk invult.

De Bijbel staat immers bekend als ‘het woord Gods’ en als je zoals Brown vanuit het deoistische denkpatroon van het’ intelligent design’ de wereld bekijkt, zullen er geen andere opties zijn.

 

Vanuit de orthodoxe Joodse traditie bezien, is ‘het woord’ de naam van God, . .  Jahweh.

Deze naam is voor hen zó heilig dat het oudsher slechts 1x per jaar door de Hoge Priester werd uitgesproken. Na het verloren gaan van de 2e tempel van Salomo was ook de uitspraak van dat woord verloren gegaan en werd de naam verder nog slechts met de letters JHWH aangeduid.

 

In de vrijmetselarij wordt het werken aan je zelf om ‘een beter mens’ te worden vaak vergeleken met de bouw aan de tempel der humaniteit, ook wel de bouw aan de tempel van Salomo genoemd. Niet geheel toevallig dat ‘de grote 33e graad vrijmetselaar’ en vriend van Robert Langdon dus Peter Solomon heet.

 

De suggestie dat het verloren woord het geheim van de vrijmetselarij zou betreffen is door Brown hiermee snel gemaakt en zo ook de verbinding tussen de openingszin van het boek “Hoe te sterven is het geheim’ en de scène aan het eind van het boek waar het sterven om te kunnen verrijzen door Malakh letterlijk wordt genomen.

Dit ondanks de voor vrijmetselaren metaforische symboliek van ‘een beter mens worden’ of het verloren gaan van het oude woord om in de othodoxe Joodse traditie iets nieuws te kunnen aannemen.  Het oude afleggen voor iets nieuws. Sterven om een nieuw mens te kunnen worden. Wellicht begrijpt u nu waar de verhalen vandaan komen dat er bij de vrijmetselarij elk jaar iemand moet sterven. Brown beschrijft die moord op blz 433.

 

Je zou ook een andere gedachte kunnen volgen, die wel de ondogmatische vrijmetselarij kenmerkt.  Het Griekse woord `logos` is een woord met verschillende betekenissen, maar wordt meestal als "woord" vertaald; andere betekenissen zijn onder meer `gedachte`, `taal`, `rede`, `principe`, `leerstelling` licht of `logica`. De Symboliek van ‘het woord’ in de Europese vrijmetselarij’ staat dan ook in de gedachte van ‘de verlichting’.

Deze context maakt dat ‘het woord’ niet als God of het onuitsprekelijk woord van de othodoxe Joden of de Bijbel van de christenen gezien wordt, maar als ‘principe’ invulbaar wordt voor iedereen vanuit welke overtuiging dan ook, waardoor mensen worden samengebracht in plaats van gescheiden, omdat het dogma daarmee is uitgeschakeld.

En dat is bedreigend voor dogmatische systemen en maakt de vrijmetselarij kwetsbaar om in een hoek gezet te worden.

 

Op pagina 491 nuanceert Brown ‘het woord als = aan de bijbel’ door aan te geven dat het woord te lezen valt in ‘alle teksten die de eeuwigheid hebben doorstaan: van Bijbel tot Bhagavad Gita, de Koran en noem ze allemaal maar op… ‘

Hij laat daarmee de exclusiviteit van ‘de bijbel’ als ‘hét woord’ los al ware het dat hij gedurende het verhaal tot een inzicht is gekomen, maar houdt toch vast aan uitsluitend heilige boeken waardoor hij nog steeds voorbij gaat aan dat ‘het woord’ binnen de vrijmetselarij niet de bijbel is, maar staat voor ‘inzicht’ of ‘het licht in de zin van een ieders eigen waarheid’ waardoor het als symbool ook bruikbaar is voor niet gelovigen, agnosten, iets-isten of anders denkenden in het algemeen.

 

Vrijmetselarij een geheim genootschap?

 

In het boek vindt er tijdens een college van Langdon vanaf blz 37 een uitgebreide discussie plaats om de vrijmetselarij als thema in het boek weg te zetten. Ik moet zeggen dat Brown daar op interessante wijze het ‘zijn van de vrijmetselarij’ en de vraagtekens, daarbij geplaatst door de buitenwacht, in een paar bladzijden goed weet neer te zetten.

 

Bijvoorbeeld dat Vrijmetselarij geen religie is omdat het niet aan de drie voorwaarden ‘belofte, geloof en bekering’ voldoet. Ofwel dat Vrijmetselaren geen verlossing beloven, geen dogmatiek kennen, en niet aan ledenwerving doen, sterker nog, dat discussies over religie zijn verboden, zoals op Blz 39 staat te lezen.

 

Over dat Vrijmetselarij geen geheim genootschap is, maar een genootschap met geheimen (blz 39). Robert Langdon geeft het voorbeeld: Stel dat je op de deur van het hoofdkantoor van Coca-cola klopt en je vraagt om het recept van de classic coke, zou je dat dan zomaar krijgen?

 

Over wat het dan wel is op blz 41 namelijk: vrijmetselarij is een moraalsysteem, dat schuil gaat achter allegorie en wordt geïllustreerd door symbolen.

Als een student dan aangeeft dat het klinkt als een enge sekte en dat hij allerlei verhalen gehoord heeft etc . . vertelt Langdon iets over zijn eigen sekte. Langdon vertelt: Ik ben lid van een sekte en op de heidense dag van de zonnegod Ra kniel ik voor een oud martelwerktuig en neem realistische symbolen van vlees en bloed tot mij. Als je dat wat lijkt, moet je op zondag naar de kapel komen, voor het kruisbeeld knielen en ter communie gaan. Langdon vervolgt: Zet jullie vooroordelen op zij vrienden, we zijn allemaal bang voor wat we niet begrijpen.

 

En zo zou ik u nog uren bezig kunnen houden met wat astrologen allemaal wel niet van het boek vinden etc. etc. en als u daarin geïnteresseerd bent heb ik een 34 pagina’s tellend document dat ik u graag toe mail.

 

Als u sowieso op de hoogte gehouden wilt worden van volgende activiteiten of lezingen, laat u dan even uw gegevens bij mij of één van ons achter.

 

Tot besluit:

En zo schrijft Brown op pagina 435: De waarheid zal worden verdraaid, besefte Langdon, zoals altijd als het om vrijmetselaars gaat.

 

En met die gedachte wens ik deze lezing te beëindigen.
 
Jeroen Ketelaars

Comments