Nieuwe webiste

Geachte lezer,

Deze website wordt niet actueel meer bijgehouden. Ga naar https://gouda-vrijmetselarij.nl/ 
99 Antwoorden op 99 vragen over Vrijmetselarij

https://sites.google.com/a/goudse-vrijmetselarij.nl/goudse-vrijmetselarij/99-antwoorden
Wat is Vrijmetselarij en haar geschiedenis?

Weinig tijd? 
digitale brochure Vrijmetselarij :
Digitale brochure God en Vrijmetselarij:

Ook vrouwen zijn Vrijmetselaar!

Welkom bij de Goudse Vrijmetselarij

Bent U op zoek naar zingeving? Wilt u op een unieke wijze werken aan uw persoonlijke ontwikkeling? Wilt U eigen inzichten inbrengen en deze uitwisselen met die van anderen? Leer Uzelf kennen. En word wie U bent. 

Onderzoek de relatie met U zelf, met Uw medemens en met het 'Al'. Vind, zo goed als U kunt, Uw plek, Uw plaats in dat verband. En blijf zoeken.

Wissel van gedachten met anderen die dezelfde zoektocht gaan.

Belangrijke kenmerken van de Vrijmetselarij zijn: eigen verantwoordelijkheid nemen, jezelf leren kennen, kennis delen en het zoeken naar normen en waarden, zonder daarbij dogmatisch te zijn. Symboliek en ceremoniële bijeenkomsten spelen in de Vrijmetselarij een voorname rol.

De leden van de Vrijmetselarij hebben een zeer gevarieerde achtergrond. Dit is een verrassend inspirerende voedingsbodem om te werken aan jezelf en om aan ieders plaats in de maatschappij meer invulling te geven.

De Goudse Vrijmetselaarsloge 'De Waare Broedertrouw' is de oudste nog bestaande vereniging in Gouda. Het is een loge voor mannen, met een inspiratie vanuit een rijk verleden, springlevend in het heden en gericht op de toekomst. 

Verder zijn in het gebouw van de vrijmetselarij in Gouda ook de jongere gemengde vrijmetselarij en de vrijmetselarij voor vrouwen gevestigd.